Hội Thảo Metrohm Autolab 2013

Địa điểm tổ chức
- Phòng Thí Nghiệm Hóa Lý Ứng Dụng - Trường ĐH Quốc Gia TP.HCM
- Công Ty CPTB Thắng Lợi số 6 Hòa Mã, Hà Nội

Thời gian
- 8:30am đến 12:00pm ngày 08/05/2013 tại TP.HCM
8:30am đến 12:00pm ngày 10/05/2013 tại Hà Nội
 
Thực hiện hội thảo:
Mr. Luca Pini - Metrohm Autolab B.V Area Manager
 
Khách mời:

Khách mời, bao gồm:

- Cán bộ nghiên cứu PTN Hóa lý Ứng dụng - ĐHKHTN PTN 

- Cán bộ nghiên cứu Phòng thí nghiệm Vật liệu Polyme và Compozit  

- Cán bộ Viện Kỹ Thuật Nhiệt Đới và Bảo Vệ Môi Trường  

- Cán bộ Trung Tâm Nghiên cứu vật liệu cấu trúc Nano và phân tử 

- Cán bộ nghiên cứu PTN CÔNG NGHỆ NANO 

- Cán bộ nghiên cứu PTN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU - ĐH Bách Khoa  

- Cán bộ BM Hóa Phân tích  

- Cán bộ BM Hóa Polyme - ĐH Khoa học tự nhiên

Nội dung hội thảo:

Giới thiệu thiết bị điện hóa và tính năng phần mềm Nova mới phiên bản 9.1

Hội thảo tại Phòng Thí Nghiệm Hóa Lý Ứng Dụng - Trường ĐH Quốc Gia TP.HCM Ngày 10/05/2013Hội thảo tại Công ty CPTB Thắng Lợi Văn phòng Hà Nội Ngày 10/05/2013

Các tin khác