Hoạt động xã hội

Các sự kiện & Hình ảnh thực tế

08/03/2013: Thăm và tặng quà các bệnh nhi nghèo, khó khăn.
Đơn vị tiếp nhận: Khoa hô hấp, bệnh viện nhi TW Hà Nội