Hội thảo Topcon - T9/2011Địa điểm tổ chức: Khách sạn Sheraton, K5 Nghi Tam, 11 Xuân Diệu, Hà Nội

Thực hiện hội thảo: Ông Fabian Lim

Nội dung hội thảo: HẠ TẦNG HỆ THỐNG VỆ TINH ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU (GNSS)