Hội thảo Phywe - T9/2011Địa điểm tổ chức: Khách sạn Sheraton,
K5 Nghi Tam, 11 Xuân Diệu

Thực hiện hội thảo: Ông Olaf Schmid và ông Steffan - Quản lý khu vực Châu Á Thái Bình Dương của hãng Phywe - CHLB Đức
Nội dung hội thảo:
SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC THIẾT BỊ ĐỂ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC.
Các tin khác