Phywe Systeme GmbH & Co. KG - Thiết bị đào tạo đại cương

GIỚI THIỆU CHUNG
http://victory.com.vn/upload/2012-02-03/image_broschure_page_1-6.jpg
http://victory.com.vn/upload/2012-02-03/image_broschure02-6.jpg

http://victory.com.vn/upload/2012-02-03/image_broschure_page_03-6.jpg
http://victory.com.vn/upload/2012-02-06/pages-from-image_broschure-3_50-6.jpg
http://victory.com.vn/upload/2012-02-06/pages-from-image_broschure_vn-6.jpg
http://victory.com.vn/upload/2012-02-06/pages-from-image_broschure_vn-2-6.jpg
http://victory.com.vn/upload/2012-02-03/trang-cuoi-6.jpg


SẢN PHẨM

CÁC BÀI THÍ NGHIỆM VẬT LÝ 

PHẦN 1: CƠ HỌC 
PHẦN 2: QUANG HỌC
PHẦN 3: NHIỆT HỌC
PHẦN 4: ĐIỆN HỌC
PHẦN 5: VẬT LÝ HIỆN ĐẠI
PHẦN 6: KẾT NỐI VỚI MÁY TÍNH SỬ DỤNG GIAO DIỆN COBRA4
PHẦN 7: CÁC BÀI TESS
PHẦN 8: CÁC BÀI THÍ NGHIỆM VẬT LÝ KHÁC

CÁC BÀI THÍ NGHIỆM HÓA HỌC 

PHẦN 1: HÓA CHẤT VÀ CÁC LOẠI GIẤY CHỈ THỊ
PHẦN 2: SẮC KÝ VÀ ĐIỆN DI
PHẦN 3: CÁC HỆ THỐNG VỚI LỚP VỎ LÀM BẰNG THỦY TINH
PHẦN 4: QUANG TRẮC VÀ PHỔ HỌC
PHÂN 5: KẾT NỐI VỚI MÁY TÍNH SỬ DỤNG GIAO DIỆN COBRA4
PHẦN 6: CÁC BÀI THÍ NGHIỆM ĐIỆN HÓA
PHẦN 7: CÁC BÀI THÍ NGHIỆM HÓA LÝ VÀ ĐẶC TÍNH VẬT LIỆU
PHẦN 8: SỰ CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH LÀM THÍ NGHIỆM
PHẦN 9: CÁC BÀI TESS
PHẦN 10: CÁC BÀI THÍ NGHIỆM HÓA HỌC KHÁC
PHẦN 11: NGÀNH CÔNG NGHIỆP HÓA HỌC


CÁC BÀI THÍ NGHIỆM SINH HỌC 

PHẦN 1: HÔ HẤP VÀ TUẦN HOÀN
PHẦN 2: CÁC BÀI THÍ NGHIỆM HÓA SINH
PHẦN 3: KẾT NỐI VỚI MÁY TÍNH SỬ DỤNG GIAO DIỆN COBRA4
PHẦN 4: GEN VÀ SỰ TIẾN HÓA
PHẦN 5: VI SINH VẬT HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VI SINH
PHẦN 6: KÍNH HIỂN VI VÀ CÁC PHỤ KIỆN
PHẦN 7: CÁC DÂY THẦN KINH VÀ CÁC CƠ
PHẦN 8: CÂY CỐI, SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ SỰ CHUYỂN HÓA
PHẦN 9: SỰ QUANG HỢP
PHẦN 10: CÁC BÀI TESS
PHẦN 11: CÁC BỘ PHÂN CẢM NHẬN
PHẦN 12: CÁC BÀI THÍ NGHIỆM SINH HỌC KHÁC
PHẦN 13: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
PHẦN 14: PHÂN TÍCH THỨC ĂN, SỰ TIÊU HÓA
PHẦN 15: TẬP TÍNH VÀ SỰ BẢO VỆ CỦA ĐỘNG VẬT
PHẦN 16: SINH THÁI HỌC VÀ KHÍ TƯỢNG HỌC

Các tin khác